UPPTÄCK DIN PLATS Annullera

Dataskyddsspolicy

Startdatum: March 2015

General Mills lanserar stolt några av världens mest tillförlitliga varumärken. Vi inser att för att behålla ditt förtroende krävs det att vi skyddar din integritet – och vi är därför mycket måna om att se till att de som använder våra webbplatser, webbsidor och program på tredjeparters sociala nätverkstjänster, i vår e-post och i våra mobilappar (hädanefter gemensamt benämnda ”webbplatser”) kan göra det trygga i förvissningen om att känsliga data skyddas.

Denna dataskyddspolicy förklarar våra rutiner för hantering av onlineinformation och de val som du, som användare av denna webbplats, kan göra ifråga om insamlingen och användandet av de uppgifter som du lämnar ut.

Information som vi samlar in

Vi kan samla in information om dig (och den dator eller enhet du använder för att gå in på vår webbplats) på ett antal olika sätt:

Vidare information om vart och ett av dessa alternativ ges nedan.

Information du ger oss direkt

När du tar del av våra erbjudanden eller medverkar i våra program (eller på annat sätt kommunicerar med oss) kan du ge oss information direkt, vilket bl.a. omfattar följande uppgifter:

Information från sociala nätverkstjänster

Information vi samlar in när du besöker våra webbplatser eller när du tittar på våra onlineannonser

När du besöker eller använder våra webbplatser, eller när du tittar på våra onlineannonser, kan vi använda cookies, webbfyrar eller andra tekniker för att samla in information om din dator eller enhet eller dina aktiviteter online. Nedan följer några exempel på olika slags information som kan samla in på detta sätt:

Information vi kan erhålla från andra källor

Vi kan få information om dig från andra källor, såsom offentliga databaser, andra märken och grupper inom General Mills och andra kommersiellt tillgängliga källor.

Hur vi använder denna information

Vi använder informationen som vi samlar in (i kombination med annan information som vi eller tredjeparts serviceleverantörer tillhandahåller) för att kommunicera med dig om våra produkter, tjänster och erbjudanden, för att tillhandahålla dig annan information, tjänster, produkter eller annat material som du efterfrågar, för att anpassa din interaktiva upplevelse (inklusive för dig relevant reklam på vår webbplats och annorstädes) och/eller för att hantera och vidareutveckla våra webbplatser, produkter och tjänsteutbud.

Nedan beskrivs några specifika exempel på hur vi kan använda denna information:

Vi kommer inte att skicka marknadsföringsbudskap via e-post om du inte uttryckligen ger ditt samtycke till att få sådan kommunikation från oss. Och om du registrerar dig för sådana e-postmeddelanden har du alltid möjlighet att säga upp prenumerationen på ytterligare marknadsföringsbudskap via e-post från specifika General Mills-varumärken eller-divisioner.

Hur vi använder cookies, webbfyrar och liknande teknik

Vi (och tredje parter som tillhandahåller innehåll, reklam eller funktioner på vår webbplats) kan eventuellt använda cookies, webbfyrar och liknande tekniker för att underlätta webbplatsens administrering och navigering, för att bättre förstå och vidareutveckla vår webbplats, för att identifiera och vidareutveckla den reklam som visas för dig här och annorstädes samt för att åstadkomma en mer tillfredsställande onlineupplevelse för dig. Vi beskriver dessa tekniker mer ingående nedan.

Allmän beskrivning av ”cookies” och ”webbfyrar”

Cookies är små filer som placeras i datorn och andra enheter som användare använder för att besöka en webbplats. Cookies kan användas för att lagra ett unikt identifikationsnummer knutet till datorn eller enheten så att du känns igen som samma användare över en eller fler webbläsarsessioner och över en eller flera webbplatser.

En del cookies är nödvändiga för att man ska kunna navigera omkring på vår webbplats och använda dess funktioner, t.ex. för att komma till skyddade områden. Andra cookies samlar in information om hur besökare använder webbplatsen (t.ex. vilka sidor besökarna går till oftast och om de får felmeddelanden från webbsidorna). I kombination med informationen som samlas in när man registrerar sig på en webbplats ger cookies oss möjlighet att välkomna användare som kommer tillbaka till webbplatsen eller på annat sätt tillhandahålla en bättre och mer personlig upplevelse. Cookies kan även samlas in för vår räkning av tredje parter som hanterar vår reklam på andra webbplatser för att ge oss information om vilka annonser som lockar besökare till våra webbplatser eller på andra sätt vidareutveckla eller rikta vår onlinereklam.

De flesta webbläsare godtar cookies automatiskt, men kan konfigureras att inte göra det eller så att användaren uppmärksammas på att en cookie skickas. Om du vill inaktivera cookies, se hjälpen i webbläsaren för anvisningar om hur du går till väga. Observera att om du inaktiverar cookies kan det hända att du inte längre får tillgång till en del anpassade funktioner på vår webbplats.

Webbfyrar och liknande teknik är mycket små eller genomskinliga bilder som, exempelvis, låter oss och tredje parter räkna antalet användare som har besökt en viss webbsida eller komma åt vissa cookies. När man går in på en sida som innehåller en webbfyr upprättas kommunikation med en webbserver som samlar in viss information om datorn eller enheten. Denna information kan inkludera IP-adress, webbläsartyp, typ av operativsystem och identifierare som lagrats i cookies. Vi kan även använda webbfyrar på våra webbplatser för att räkna antalet besökare på våra platser och för att identifiera användare genom att få tillgång till unika identifierare som lagrats i cookies som vi lagt in på deras datorer eller enheter. Tillgången till dessa identi-fierare gör det möjligt för oss att anpassa varje enskild besökares upplevelse på våra webbplatser. Vi kan även infoga webbfyrar i reklam och i e-postmeddelanden för att bestämma deras verkan.

Cookies som används för beteendebaserad reklam online

Tredje parter vars uppgift det är att lägga upp andra företags reklam på våra webbsidor eller som bestämmer vilka annonser som ska visas för dig på tredjeparters webbplatser, kan använda cookies för att samla in information om dina onlineaktiviteter, t.ex. annonser du har sett eller webbplatser vars sidor du har besökt, för att fatta beslut om vilken reklam som kan vara relevant för dig.

Dessa tredje parter kan använda informationen som samlats in med hjälp av dessa cookies för att visa annonser som de anser vara mest relevanta för dig när du besöker andra webbplatser som inte tillhör oss. Detta kallas beteendebaserad onlinereklam

Mer information om de olika typer av cookies som vi använder finns här.

Andra användningsområden för lokal lagring och unika identifierare

Vi (och tredje parter som tillhandahåller innehåll, reklam och funktioner på våra webbplatser) kan även använda andra slags lokala förvaringstekniker som fungerar på likartade sätt som cookies, t.ex. delade objekt (kallas även ”flashcookies”) och lokal HTML5-lagring. Dessa tekniker liknar cookies eftersom de utnyttjar lagring på enheten i syfte att identifiera enheten mellan olika tjänster och sessioner. Observera emellertid att dessa tekniker kan utnyttja andra delar av enheten än de som används för cookies, vilket innebär att det eventuellt inte är möjligt att styra deras användning med med hjälp av vanliga webbläsarverktyg och –inställ-ningar. Information om att inaktivera eller radera information som finns i Flash-cookies finns här.

Dessutom, beroende på vilken webbläsare som används på enheten, kan vi (och de tredje parter som till-handahåller innehåll, reklam och funktioner på våra webbplatser) få en identifierare för enheten som webb-läsaren används på. Denna identifierare kan användas för likartade ändamål som dem vi och andra använder cookies och webbfyrar för. Identifierarna skapas inte av tjänsterna du använder, utan av de företag som producerar den programvara som driver enheten eller webbläsaren. Om du exempelvis besöker vår webbplats med hjälp av Apples iOS 7 på en iPhone kan du eventuellt få en temporär enhetsidentifierare, en s.k. IDFA (”Identifier for Advertisers” [Identifierare för annonsörer]). I din iPhones sekretessinställningar kan du återställa denna identifierare, vilket innebär att en annan identifierare skickas nästa gång du besöker vår webbplats.

Hur vi eventuellt delar information med andra

Vi kan eventuellt dela informationen vi samlar in med följande typer av enheter. De omfattar enheter som befinner sig utanför det land du bor i:

Tredje parter som tillhandahåller innehåll, reklam eller funktioner på vår webbplats

En del av innehållet, reklamen och funktionerna på vår webbplats kan tillhandahållas av tredje parter som ej är oss närstående. Till exempel:

Dessa tredje parter kan samla in eller motta viss information om hur du använder webbplatsen, inklusive med hjälp av cookies, webbfyrar och liknande teknik, och denna information kan samlas in under längre tid och kombineras med information som samlats in över olika webbplatser och onlinetjänster.

En av de tredje parter som tillhandahåller tjänster på vår webbplats är Google Inc. I likhet med många andra webbplatser använder vi Google Analytics, en tjänst som ger information om hur många besökare som kommer till vår webbplats, när de besöker och hur de navigerar på webbplatsen när de är där. Google tillhandahåller ett insticksprogram för webbläsare med vars hjälp användare kan neka Google Analytics rätten att rapportera data om deras besök till webbplatser. Mer information om insticksprogrammet finns här.

Internationell dataöverföring

Vi kan i enlighet med denna sekretesspolicy samla in, överföra, lagra och behandla din information utanför landet där du bor. Observera att dataskyddet och lagarna i andra länder dit din information överförs, eventuellt inte är lika omfattande som det skydd och de lagar som gäller i ditt land.

Säkerhet för kreditkortsdata och transaktionsinformation

Vi åtar oss att skydda användarnas onlinetransaktioner och hålla dem säkra. För att inom rimliga gränser skydda och säkerställa integriteten hos användarnas kreditkortsdata vid beställningar, använder vi exempelvis SSL-teknik (Secure Socket Layer). SSL baseras på krypteringsteknik för att skapa en säker anslutning mellan användarens dator och vår. Vi har också rutiner för att skydda annan information som vi samlar in från dig. Observera emeller-tid att vi inte kan ge absoluta garantier för skyddet av uppgifter som du tillhandahåller online. Du lämnar ut dem på egen risk.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till våra närstående bolag och till webbplatser som ägs och drivs av tredje part. Dessa webbplatser har sina egna dataskyddsregler och omfattas inte av denna dataskyddspolicy. Vi är inte ansvariga för dataskyddsrutiner eller material på webbplatser som ägs och drivs av tredje parter. Andra webb-platser kan samla in och bearbeta information på andra sätt och vi uppmuntrar dig därför att noggrant läsa dataskyddspolicyn för respektive webbplats som du besöker.

Användargenererat material och funktioner för offentliga profiler

Vår webbplats kan ibland innehålla interaktiva områden där användarna kan lämna synpunkter eller skicka in material (inklusive information om användaren som kan visas i användarens offentliga profil på en onlinebasead användargemenskap) som kan ses av andra. Det är viktigt att användare är medvetna om att när de frivilligt lämnar ut personuppgifter (namn, e-postadress o.s.v.) i material som skickas in i form av inlägg eller för publicer-ing kan informationen läsas och användas av andra. Detta kan resultera i oönskade eller ej efterfrågade meddelanden från andra parter. Vi gör inga utfästelser och åtar oss inga förpliktelser angående säkerhet eller användning av information som du inkluderar frivilligt när du skickar in material.

Verktyg av typen ”Skicka till en kompis”

Denna webbplats kan ibland emellanåt ha en funktion med vars hjälp du enkelt kan vidarebefordra information eller material från vår webbplats till släkt och vänner via e-post. För att kunna adressera e-postmeddelandet ber funktion- en dig ange mottagarens e-postadress och/eller liknande information (inklusive din egen e-postadress). Denna information används av funktionen för att adressera meddelande så att det kan skickas. Du kan upprätthålla en temporär logg över denna information i felsökningssyfte och för att förebygga bedrägeri. Om vi vid något tillfälle erbjuder dig något slags hänvisningsbelöning för att uppmuntra en åtgärd från mottagarens sida (t.ex. en belöning om mottagaren registrerar sig för något av våra erbjudanden efter att ha fått ditt e-postmeddelande) kan vi även spara informationen så länge som behövs för att fastställa belöningen för hänvisningen har betalats ut.

Dataskydd för barn

Denna webbplats är inte avsedd för barn och vi begär inte information från barn under 13 år på denna webbplats. General Mills har andra webbplatser som helt eller delvis är avsedda för barn. Vårt åtagande att skydda barnens integritet beskrivs i närmare detalj i dessa webbplatsers dataskyddspolicyer. General Mills och dess närstående företag är noga med att skydda integriteten hos barn under 13 år. Vi rekommenderar även att föräldrar övervakar sina barns internetaktivitet och använder programvara och andra verktyg för att se till att barnen får en så trevlig och underhållande internetupplevelse som möjligt, utan att deras personliga säkerhet äventyras och för att undvika att de använder internet på ett sätt som är oförenligt med föräldrarnas önskemål.

Tillgång till din information

I enlighet med vissa territoriers lagar har du eventuellt rätt att be om uppgifter om den information vi samlar in och be om att korrigera brister i den informationen. Om du vill be om tillgång till din information eller radera din information kan du kontakta vår kundtjänst på Careline.Scandinavia@genmills.com. Du kan även invända dig mot direktreklam genom att skicka en förfrågan till Careline.Scandinavia@genmills.com.

Ändringar i vår dataskyddspolicy

Vi kan när som helst ändra eller byta ut denna dataskyddspolicy efter eget gottfinnande. Besök webbplatsen regelbundet för att se till att du är medveten om uppdateringar av och ändringar i denna dataskyddspolicy. Såvida inget annat uttryckligen påstås gäller vår aktuella dataskyddspolicy all information som samlas in av eller genom varje webbplats som innehåller en auktoriserad länk till denna dataskyddspolicy.

Ditt godtagande av villkoren i denna dataskyddspolicy

Genom att använda denna webbplats godtar du alla villkor i denna dataskyddspolicy och denna webbplats användningsvillkor. Om du inte är beredd att godta något av villkoren i denna dataskyddspolicy eller våra användningsvillkor får du inte använda denna webbplats eller skicka in information.

Kontaktinformation

Den här sidan kontrolleras av General Mills Scandinavia AB, August barks gata 6A, SE-421 32 Västra Frölunda. Kontakta oss om du har frågor om denna dataskyddspolicy eller om vår insamling eller användning av information. Du når oss även på telefon på 020-333360 och 0200-434345, öppet 09.00-13.00.

dela detta objekt